DORPSHUIS WESTERLAND

De stichting Dorpshuizen Westerland heeft als doel om een dorpsgebouw, samen met de Nicolaaskerk en bijbehoren in Westerland te behouden, beheren en exploiteren. Deze gebouwen bieden lokale instellingen ruimte voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Het kerkgebouw wordt gebruikt met respect voor de eredienst.

 

Door de stichting te sponsoren, draagt Schildersbedrijf De Koning bij aan de bloei van diverse sociale activiteiten. Deze stichting speelt een cruciale rol in het creëren van een hechte gemeenschap en biedt mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, samen te werken en hun passies na te streven.

Kijk voor informatie over stichting De Dorpshuizen op westerlanderkerk.nl

dorpshuis westerland