HET TWEEDE THUIS

Het Tweede Thuis is een initiatief van de voormalige stichting Hospice Hollands Kroon, met als doel het realiseren van een huis als bijna thuis. Een huis waar mensen in alle rust en geborgenheid en ondersteund door hun dierbaren, professionele en vrijwillige zorg ontvangen en hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen.

Het Tweede Thuis is een warme plek. Waar een ieder zichzelf mag zijn, omringd door zorg met liefdevolle aandacht en warmte, in een respectvolle, veilige en huiselijke omgeving.

Naast hospice zorg bieden zij ook een thuis aan gasten die een korte periode bij hun willen verblijven. Als tijdelijk verblijf voor mensen in de laatste levensfase. Of voor respijtzorg bij het ontzorgen van de mantelzorger.

Wij onderstuenen de stichting vrienden van Het Tweede Thuis blijvend als donateur door middel van een jaarlijkse bijdrag.

Meer over het Tweede Thuis: Het Tweede Thuis